شماره های نشریه:

شماره اول فصلنامه – شهریور1400

داشتن استقلال و قدرت ذهنی برای هر انسانی یک مزیت خیلی بزرگ است. هر فردی می‌تواند از طریق به انجام رساندن کارها و فعالیت‌ها، قدرت و توانایی…

شماره دوم فصلنامه – آذر ماه 1400

شماره سوم فصلنامه – اسفند ماه 1400

فصلنامه پژوهش های نوین در علوم ارتباطات یک فصلنامه، با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث علوم ارتباطات پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزۀ علوم ارتباطات اجتماعی انتشار یافته، هدف آن انتشار مقالات با کیفیتی است که یافته‌های مرتبط با موضوعات مهم علوم ارتباطات را گزارش می‌دهند. این نشریه به صورت برخط (آنلاین) با دسترسی آزاد منتشر می شود.

درباره فصلنامه پژوهش های نوین در علوم ارتباطات:

·         کشور محل چاپ: ایران

·         ناشر:  

·         شروع انتشار: تابستان 1400

·         فرمت: الکترونیکی

نوع مقاله های مورد پذیرش :
مقاله های علمی و تخصصی، مروری، کوتاه، مطالعه موردی ، نقد کتاب
زبان انتشار : فارسی
میانگین زمان داوری : دو هفته
نوع داوری : دوسو کور
نوع انتشار : الکترونیکی قابل استناد
هزینه داوری و چاپ :  ندارد

حوزه های مطالعاتی جهت ارائه مقاله :
*ارتباطات اقتصادی ( مالی / بانکداری / شرکتی و …)
* ارتباطات اجتماعی
* ارتباطات سلامت
* ارتباطات سیاسی و بین الملل
*ارتباطات و صنعت
* ارتباطات و تجارت
*ارتباطات شبکه های مجازی / اینترنت / هوشمند سازی و سایر حوزه های روابط عمومی و علوم ارتباطات

 

شناسنامه فصلنامه:

    مدیر مسئول و صاحب امتیاز:

     .:: دکتر محمدرضا حقیقی

     سردبیر:

     .:: دکتر فیروز دیندار فرکوش

   اعضای هیات تحریریه:

.::  دکتر محمد سلطانی فر

.::  دکتر فواد ایزدی

.::  دکتر لیلا نیرومند

.::  دکتر حسن بشیر

.::  دکتر شهناز هاشمی

.::  دکتر حسینی دانا

.::  دکتر سارا محمدپور

.::   دکتر ماندانا صنیعی

.::   دکتر محمد بصيريان

 

   مدیر داخلی:

     .::  دکتر علیرضا قرائتی

    مشاور عالی:

     .::  مهندس بابک شایسته

آخرین مقالات

شماره اول فصلنامه – شهریور1400


داشتن استقلال و قدرت ذهنی برای هر انسانی یک مزیت خیلی بزرگ است. هر فردی می‌تواند از طریق به انجام رساندن کارها و فعالیت‌ها، قدرت و توانایی…

شماره دوم فصلنامه – آذر ماه 1400


شماره سوم فصلنامه – اسفند ماه 1400


کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای…